Gia đình Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Don Bosco (Thánh Gioan Bosco) đã truyền cảm hứng cho sự khởi đầu của một phong trào rộng lớn, bao gồm những người theo những cách hoạt động khác nhau vì lợi ích của giới trẻ ở các vùng khác nhau trên thế giới.

Cùng với Don Bosco, yêu thương và phục vụ Người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ nhất.

Gia đình Salêdiêng là một thực tại của Giáo hội lan rộng khắp thế giới, quy tụ 32 tổ chức và phong trào tôn giáo được chính thức công nhận, lấy cảm hứng từ đặc sủng và sứ mệnh tông đồ của Đấng Sáng lập Thánh Gioan Bosco.

5

Châu Lục chúng tôi hoạt động

32

nhóm thuộc gia đình Salêdiêng

+400K

thành viên (Tu sĩ và Giáo dân)

Hoa Thiêng 2023: "Như Men trong Gia đình Nhân loại"

Don Bosco: Cha, Thầy, Bạn của Người trẻ

Thánh Gioan Bosco đã thành lập Nguyện xá đầu tiên vào ngày 8 tháng 12 năm 1844, quy tụ những cậu bé nghèo và bị bỏ rơi mà ngài gặp nhau trên đường phố, tại các công trình xây dựng, và trong các nhà tù ở Tôrinô. Sau đó, ngài thành lập Tu hội Salêdiêng, với sứ mệnh mục vụ và xã hội là “đào tạo những Kitô hữu tốt lành và những công dân lương thiện” ngang qua Hệ thống Giáo dục “Dự phòng”. Don Bosco được phong chân phước năm 1929 và phong thánh năm 1934.

Vị linh mục của người trẻ

Gioan Bosco sinh ra ở Castelnuovo d’Asti vào ngày 16 tháng 8 năm 1815 trong một gia đình nông dân. Mồ côi cha, Gioan được nuôi dưỡng bởi mẹ Magarita, người đã biến gia đình Gioan thành một Giáo hội tại gia. Gioan kể về một giấc mơ khi cậu lên chín tuổi, điều đó tiết lộ cho Gioan chính sứ mệnh của cậu.

Năm hai mươi tuổi, Gioan Bosco vào chủng viện ở Chieri và thụ phong linh mục ngày 5 tháng 6 năm 1841. Ngài bắt đầu hoạt động tông đồ tại Tôrinô giữa những người trẻ nghèo ở nông thôn, mất phương hướng bởi quá trình công nghiệp hóa của thời kỳ này. Những cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu ơn gọi linh mục của Don Bosco.

Các nhóm thành viên

Gia đình Salêdiêng của Don Bosco là một cộng đoàn đặc sủng và thiêng liêng bao gồm các nhóm khác nhau, được chính thức thành lập và công nhận, được liên kết với nhau bằng các mối quan hệ thiêng liêng và mối quan hệ tông đồ.

Những người Salêdiêng Don Bosco (SDB), bao gồm các Linh mục và Sư huynh cam kết giữ 3 lời khấn theo đường lối Tin mừng và theo tinh thần Don Bosco.

Salêdiêng Don Bosco

Các nữ tu Con Đức Mẹ Phù hộ (FMA) là những tu sĩ sống theo tinh thần của Don Bosco và mẹ Mazzarello trong sứ mệnh phục vụ thanh thiếu nữ.

Con đức mẹ phù hộ

Ơn gọi Cộng tác viên (CTV) Salêdiêng là lời mời gọi dấn mình trên con đường tăng trưởng đời sống Kitô hữu trong tư cách một người đã chịu phép rửa.

Cộng tác viên

Tỉnh dòng

Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Bài viết mới nhất