Home Nguồn Liệu Các hình thức liên đới mới trong Gia đình Salêdiêng

Các hình thức liên đới mới trong Gia đình Salêdiêng

0
Các hình thức liên đới mới trong Gia đình Salêdiêng

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 9. Các hình thức liên đới mới trong Gia đình Salêdiêng

Hiện tượng toàn cầu hóa hiện nay đã làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân và các dân tộc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị và tôn giáo; những cơ hội được nhìn thấy một cách rõ, nhưng cũng có nguy cơ biến nó thành những hình thức thống trị gây ra những kiểu nghèo đói mới và gia tăng tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội; có một lối nghĩ khác về toàn cầu hóa không kém phần quan trọng, đó là sự liên đới được truyền cảm hứng và hướng dẫn bởi các giá trị Phúc Âm.

“Vì vậy, đây không phải là một cảm giác của lòng thương xót mơ hồ hay sự xót xa nông cạn trước những bất hạnh của rất nhiều người, ở gần cũng như ở xa. Ngược lại, đó là sự kiên định và kiên trì quyết tâm dấn thân vì lợi ích chung; có nghĩa là vì lợi ích của tất cả và mỗi cá nhân, vì chúng ta thực sự có trách nhiệm với tất cả mọi sự”. (xem SRS, số 38)

Các nhóm của Gia đình Salêdiêng đang tham gia vào việc thực hiện tình đoàn kết này qua nhiều hoạt động giáo dục và tông đồ:

  1. Giáo dục, là hình thức liên đới cao nhất, nếu được hiểu và thực hiện theo các tiêu chuẩn mà sứ mệnh Salêdiêng gợi ý. Ngày nay, chúng ta có thể định nghĩa nó là “nguyên tắc ứng xử với người lân cận”, nghĩa là: những can thiệp được cá nhân hóa, mối quan hệ của tình bạn và sự tin cậy, lắng nghe những mong đợi sâu sắc nhất của người trẻ và người nghèo, xác định những phản ứng có thể và hiệu quả, sự đồng hành trung thành.
  2. Công việc tình nguyện dân sự, xã hội và truyền giáo, ngày nay rất phổ biến trong giới trẻ và người lớn, có thể là một ơn gọi đích thực vì nó đòi hỏi sự sẵn có của sức lực và thời gian; nó đưa mọi người tiếp xúc với những vấn đề cụ thể, nó cam kết hỗ trợ họ các sáng kiến ​​khuyến khích, nó mời gọi họ thực hiện đồng trách nhiệm, nó thúc giục họ tự giáo dục bản thân về năng khiếu và sự phục vụ.
  3. Cam kết xã hội và chính trị, trên hết được thực hiện bởi các nhóm người đời, theo các tiêu chí được bày tỏ bởi Huấn quyền của Giáo hội. Chúng ta đọc trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes: “Giáo hội ca ngợi và đánh giá cao công việc của những người vì lợi ích của con người, cống hiến hết mình cho việc phục vụ nhà nước và gánh vác những gánh nặng của nhiệm vụ này” (GS 75); và trong Tông huấn Christifideles Laici: “Giáo dân không thể rút lui khỏi việc tham gia vào ‘chính trị’ bằng mọi cách, nghĩa là, trong các hoạt động kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chính và văn hóa vừa phong phú và đa dạng và được thiết kế để thúc đẩy công ích về mặt tổ chức và thể chế.”

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here