Home Nguồn Liệu Cơ cấu tổ chức của Gia đình Salêdiêng

Cơ cấu tổ chức của Gia đình Salêdiêng

0
Cơ cấu tổ chức của Gia đình Salêdiêng

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 3. Cơ cấu tổ chức của Gia đình Salêdiêng

Thuật ngữ gia đình mô tả sự liên hệ để kết nối các nhóm khác nhau, và ở các mức độ khác nhau. Nó không chỉ đơn giản là vấn đề của sự thân mật hoặc của mối quan hệ thân thiện, mà là sự thể hiện chính thức của sự hiệp thông bao gồm nội tâm, đặc sủng và tinh thần; do đó, nó giúp giải thích các cấp độ khác nhau của gia đình Salêdiêng.

Sự thuộc về này dựa trên tinh thần chung, vốn là nền tảng của sứ vụ được truyền cảm hứng bởi đặc sủng của Don Bosco, đồng thời tôn trọng những đặc tính riêng biệt và cụ thể của mỗi nhóm. Điều này đòi hỏi một quá trình phân định khôn ngoan có thể dẫn đến sự công nhận chính thức.

Do đó, có các mức độ thuộc về khác nhau. Nhóm thứ nhất bao gồm những người Salêdiêng, các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, những người Cộng tác viên, và các thành viên của Hiệp hội Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu: đây là bốn nhóm đầu tiên được thành lập bởi Don Bosco và những người kế thừa trực tiếp công cuộc của ngài. Đối với những điều này, tất cả các nhóm khác cần phải tham khảo và so sánh về tinh thần, lĩnh vực truyền giáo, và phương pháp luận của hoạt động sư phạm và tông đồ.

Mức độ thuộc về thứ hai là của nhiều nhóm đời sống thánh hiến, cả tu sĩ và người đời, cũng như một số hiệp hội Công giáo đã hình thành nhờ nỗ lực sáng tạo của một số người con tinh thần của Don Bosco. Họ làm giàu bằng những hình thức đặc biệt và tinh thần của họ để biểu lộ gia sản chung của Gia đình.

Cuối cùng, cấp độ thứ ba được cấu thành bởi các tư cách cụ thể cho các thành viên được hình thành bởi nhóm những người tạo nên một phần của Phong trào Salêdiêng rộng lớn và tìm thấy trong Gia đình Salêdiêng là hạt nhân sinh động của họ. Điều này được hình thành bởi những người bạn của Don Bosco, bởi Phong trào Giới trẻ Salêdiêng, và hơn thế nữa, bởi những công tác xã hội tình nguyện của Salêdiêng và bởi một nhóm rộng rãi các nhà giáo dục nam và nữ, giáo lý viên, chuyên gia, chính trị gia có thiện cảm, đồng nghiệp, thậm chí những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, những người đang làm việc trên sáu lục địa có người sinh sống. Tư cách pháp lý thuộc về được trao bằng lá thư công nhận chính thức mà Cha Bề Trên Cả gửi để phúc đáp thỉnh nguyện của các nhóm cá nhân.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here