Home Nguồn Liệu Đặc sủng và kinh nghiệm thiêng liêng của Đấng Sáng Lập

Đặc sủng và kinh nghiệm thiêng liêng của Đấng Sáng Lập

0
Đặc sủng và kinh nghiệm thiêng liêng của Đấng Sáng Lập

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 1. Đặc sủng và kinh nghiệm thiêng liêng của Đấng Sáng Lập

Với lòng biết ơn khiêm tốn và hân hoan, chúng ta thừa nhận rằng Don Bosco, nhờ sáng kiến của Thiên Chúa và sự trung gian từ mẫu của Đức Maria đã khai sinh trong Giáo hội một kinh nghiệm đặc biệt về đời sống Phúc âm hóa.

Thần Khí đã uốn nắn trong ngài một trái tim tràn đầy tình yêu cao cả đối với Thiên Chúa và anh chị em, đặc biệt là những người nhỏ bé và nghèo hèn, và bằng cách này, ngài đã trở thành Cha và là Thầy của vô số người trẻ cũng như là Người Sáng lập của một Gia đình thiêng liêng và tông đồ rộng lớn.

Đức ái mục tử được tìm thấy trong Người Mục Tử Nhân Lành là nguồn gốc và khuôn mẫu của gia đình đó chính là nguồn cảm hứng không ngừng cho Don Bosco trong sứ mệnh của ngài với tư cách là nhà giáo dục và truyền bá phúc âm hóa, hướng dẫn cuộc sống, lời cầu nguyện và lòng nhiệt thành truyền giáo của ngài. Khi chọn phương châm Da mihi animas, caetera tolle, Don Bosco muốn thể hiện niềm đam mê của mình đối với Thiên Chúa và với những người trẻ, sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để thực hiện sứ mệnh mà Don Bosco nhìn thấy trong giấc mơ năm 9 tuổi.

Để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và những người bình thường trong thời đại của mình, vào năm 1841, Ngài thành lập Nguyện xá, được xem như là một gia đình rộng lớn với nhiều đứa trẻ hiện diện, và thành lập Tu hội gồm những người yêu mến tinh thần của Thánh Phanxicô Salê, mà ngài muốn Tu hội này như là một phần quan trọng của Giáo hội, được Giáo hoàng công nhận là trung tâm hiệp nhất của gia đình.

Cuộc gặp gỡ của Don Bosco với Mẹ Thánh Maria Domenica Mazzarello năm 1864 đã thuyết phục ngài mở rộng biên giới giáo dục dành cho những trẻ nữ; Vì lý do này, cùng với Mẹ Thánh, vào năm 1872, Don Bosco thành lập Tu hội Con Đức Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, chuyên tâm vào công việc giáo dục, hoạt động với tinh thần của mình nhưng được vị thánh vùng Mornese giải thích theo phong thái của người nữ.

Don Bosco cũng đã tiếp xúc với nhiều người nam và nữ Công giáo bằng nhiều cách khác nhau, công hiến cho lợi ích của giới trẻ, để bảo vệ và củng cố đức tin giữa những người bình dân; cùng với họ, Don Bosco đã trải nghiệm sức mạnh và hiệu quả của việc làm việc một cách đoàn kết. Bằng cách này, Hiệp hội những người Cộng tác Salêdiêng ra đời, cam kết thực hiện trong gia đình của họ trong các cộng đoàn Kitô hữu mà họ thuộc về, và trong xã hội, một hoạt động tông đồ chung cho giới trẻ, những người bình thường và các sứ mệnh, được hoạt động bởi tinh thần của Valdocco.

Don Bosco đã dành thời gian, năng lượng, cam kết xây dựng và tổ chức cho việc thành lập ba Nhóm đầu tiên này. Mặc dù nhận ra các lĩnh vực hoạt động khác nhau của họ, nhưng ngài luôn tin chắc rằng sức mạnh tông đồ của cả Gia đình sẽ tùy thuộc vào sự thống nhất của mục đích, tinh thần, phương pháp và phong cách giáo dục. Dấu hiệu và sự đảm bảo của sự thống nhất này là những liên kết pháp lý của các nữ tu FMA và của những người Cộng tác viên với Tu hội Salêdiêng, và đặc biệt là với bề trên của họ là Cha Bề Trên Cả.

Từ Don Bosco, Hiệp hội những người sùng kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu (ngày nay là “Hiệp hội Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu”) cũng được thành lập, để thúc đẩy việc tôn kính Mình Thánh Chúa và lòng sùng kính Mẹ Maria Phù hộ của các Kitô hữu. Bên cạnh Don Bosco, các Cựu học sinh đầu tiên cũng bắt đầu qui tụ.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco 2020
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here