Home Nguồn Liệu Gia đình Salêdiêng: Gia đình của Đức Maria

Gia đình Salêdiêng: Gia đình của Đức Maria

0
Gia đình Salêdiêng: Gia đình của Đức Maria

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 11. Gia đình Salêdiêng: Gia đình của Đức Maria

Ngay từ thời thơ ấu, Don Bosco đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria, Bà Giáo và Người Mẹ, Mẹ đã được Người Lạ đã chỉ ra cho ngài trong giấc mơ lúc 9 tuổi.

Trong công cuộc giáo dục đầu tiên, theo thông lệ của Giáo hội địa phương, Don Bosco đã phó dâng công việc của ngài cho Mẹ Phù Hộ; các cậu bé “nghèo và gặp nguy hiểm” đã nhận thức được sự bảo vệ và an ủi của Mẹ.

Sau đó, trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ đang sống nhờ kinh nghiệm về định nghĩa của tín điều về Đức Mẹ, ngài đã đề xuất cho họ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giới thiệu Đức Mẹ như người thầy tình yêu của họ và là sự hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển con người và Kitô giáo của họ.

Cuối cùng, khi nhận ra rằng trong quá trình thành lập và phát triển công cuộc của mình “Đức Maria đã làm tất cả mọi việc”, thậm chí theo những cách lạ thường, Don Bosco đã phó dâng Tu hội mới khai sinh cho Đức Trinh Nữ dưới danh hiệu Đấng Phù hộ các Giáo hữu.

Sau đó, nhận được nguồn cảm hứng từ Đức Maria để thành lập Tu hội Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, ngài muốn nó trở thành một “tượng đài sống động” về lòng biết ơn của ngài đối với Đấng Phù hộ các Giáo hữu. Don Bosco cũng giao cho những Cộng tác viên Salêdiêng để trong việc tông đồ của họ cho Mẹ, họ có thể được bảo vệ và tìm thấy nguồn cảm hứng nơi Mẹ. Ngài cũng thành lập Hiệp hội dành cho những người sùng kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, được liên kết với Đền Thánh ở Tôrinô, như một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với sự hiện diện mẫu mực của Đức Mẹ trong tất cả các tác phẩm của ngài.

Sự quy chiếu đặc biệt này về Đức Maria đã đánh dấu sâu xa căn tính đặc sủng và thiêng liêng của các nhóm khác nhau của Gia đình Salêdiêng đã ra đời trong thế kỷ 20. Một số thậm chí đã đưa Mẹ vào danh xưng mà họ được chính thức công nhận trong Giáo hội, chẳng hạn như các Nữ Tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các Nữ tu Giáo lý viên của Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội Phù hộ các Kitô hữu, các Nữ tu Tôi tớ của Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria, các Nữ tu truyền giáo của Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, các Nữ tu Nữ Vương Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, các Nữ tu Đức Maria Phù hộ.

Mặc dù tất cả các nhóm trong Gia đình Salêdiêng đều tôn kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu là Đấng bảo trợ chính của họ, một số người đề cập đến sự hiện diện của Mẹ với nhiều tước hiệu khác nhau để nhấn mạnh các khía cạnh cụ thể trong việc tông đồ của họ. Đức Maria không chỉ được coi là Mẹ của Giáo hội và Đấng Phù hộ các Kitô hữu mà còn là Mẹ của toàn thể nhân loại, để các cộng sự viên nam và nữ thuộc các nhóm khác nhau của Gia đình Salêdiêng, cũng như những người thuộc các tôn giáo khác, hãy vun trồng một lòng chân thành phó thác cho Mẹ. Vì vậy, vì lý do chính đáng, người ta có thể nói rằng Gia đình Salêdiêng là một Gia đình của Đức Mẹ.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here