Home Nguồn Liệu Gia đình Salêdiêng hiệp thông với Giáo hội

Gia đình Salêdiêng hiệp thông với Giáo hội

0
Gia đình Salêdiêng hiệp thông với Giáo hội

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 6. Gia đình Salêdiêng hiệp thông với Giáo hội

Thần Khí Thiên Chúa phân phát các đặc sủng khác nhau cho các tín hữu “vì lợi ích chung” (1Cr 12, 7), đưa họ vào đời sống của Giáo hội cách hài hòa theo sứ mệnh cứu độ nhân loại của Giáo hội.

Chúa Thánh Thần là căn nguyên của nhiều nhóm kỳ diệu gồm những người nam và nữ thánh hiến, trong khi đóng góp hiệu quả vào sứ mệnh của Giáo hội, đã làm phong phú thêm cho Giáo hội những ân sủng khác nhau, thể hiện trong sự khôn ngoan đa dạng của Thiên Chúa và làm nên những dấu ấn đặc trưng của chính Giáo hội: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Gia đình Salêdiêng bao gồm những người nam và nữ Kitô hữu, những người sống đời thánh hiến, những người có đặc sủng và tinh thần riêng, đặt mình vào việc phục vụ sứ mệnh của Giáo hội, đặc biệt trong thế giới rộng lớn của giới trẻ, trong các khu vực thuộc tầng lớp lao động, cho người nghèo và cho các dân tộc chưa được truyền giáo (tông truyền).

Sống ở trung tâm của Giáo Hội và thực hiện sứ vụ Salêdiêng, gia đình Salêdiêng phản chiếu những ân sủng khác nhau, hiệp nhất các ơn gọi cụ thể lại với nhau trong một Gia đình tông đồ và thiêng liêng duy nhất, diễn tả sự hiệp thông giữa các thừa tác vụ khác nhau, tất cả đều hướng đến việc phục vụ dân Chúa (công giáo).

Hiện diện trong các Giáo hội địa phương, gia đình Salêdiêng thúc đẩy sự hiệp thông giữa các thành viên và với Đấng Kế vị Thánh Phêrô, bằng cách này, làm sống lại lòng sùng kính đối với Đức Thánh Cha do Don Bosco truyền lại (duy nhất); nó tham gia vào hoạt động tông đồ của họ, cống hiến sự đóng góp cụ thể của mình, đặc biệt trong lãnh vực truyền giáo cho giới trẻ và cho các tầng lớp lao động; nó thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác với các nhóm và tổ chức khác để giáo dục toàn diện cho cá nhân; nó chăm sóc việc hướng dẫn hướng nghiệp cho người trẻ, giáo dục họ đức tin và đưa họ vào con đường dấn thân tông đồ trong Giáo hội và cho thế giới. Để thực hiện sứ mệnh giáo dục của mình, các nhóm khác nhau đã tận dụng hiệu quả sự ủng hộ của các Cựu học sinh, kể cả các em thuộc các tôn giáo khác hoặc có quan điểm khác về thế giới (công giáo). Gia đình Don Bosco, phát triển linh đạo đặc trưng có nguồn gốc đặc sủng, làm phong phú toàn thể Thân thể Giáo hội bằng một kiểu mẫu của đời sống Kitô hữu của riêng mình (thánh thiện). Làm chứng cho điều này là vô số hàng ngũ những người con thiêng liêng, cả nam lẫn nữ, của Don Bosco đã được tuyên thánh hoặc đang tiến hành con đường phong chân phước và phong thánh.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here