Home Thông tin Gia đình Salêdiêng Cộng Tác Viên Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng: “Không bằng vũ khí, nhưng với Tình yêu”

Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng: “Không bằng vũ khí, nhưng với Tình yêu”

0
Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng: “Không bằng vũ khí, nhưng với Tình yêu”

“Không bằng vũ khí, nhưng với Tình yêu.”

Tất cả các Cộng tác viên Salêdiêng bày tỏ sự quan ngại về những sự kiện gần đây diễn ra ở Châu Âu, những sự kiện làm gia tăng tình hình xung đột đang diễn ra ở các khu vực khác nhau trên thế giới, và lên án một cách nghiêm khắc tất cả các hình thức can thiệp bằng quân sự.

Chiến tranh không được coi là giải pháp cho bất kỳ vấn đề chính trị nào. Một cuộc xung đột chỉ khiến mọi người thiệt mạng và luôn tạo nên sự thất bại cho các chính phủ liên quan và toàn thể Nhân loại.

Các Cộng tác viên Salêdiêng kêu gọi tất cả những người thiện chí, những người nắm giữ vai trò của chính phủ, chấm dứt các hành vi thù địch và khôi phục hòa bình giữa những người liên quan đến các cuộc xung đột, tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống và các quyền bất khả xâm phạm của con người.

Hiệp hội các Cộng tác viên Salêdiêng, một nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng Don Bosco.

Cùng với Tu hội Thánh Phanxicô Salê, Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ và các Nhóm khác trong đại gia đình Salêdiêng, những người có chung ơn gọi Salêdiêng, đồng chịu trách nhiệm về sức sống của kế hoạch của Don Bosco trong Giáo hội và trên thế giới.

Hiệp hội có mặt tại 102 quốc gia với hơn 30.000 Salêdiêng giáo dân và các thành viên làm chứng bằng chính cuộc sống của họ, trong những hoàn cảnh họ đang sống, thông phần với Đức Kitô.

Văn bản này được ký bởi toàn thể Hội đồng Thế giới của Hiệp hội Cộng tác viên, và thể hiện quan điểm hiệp nhất của Hiệp hội các Cộng tác viên Salêdiêng đối với những sự việc đã nêu.

(Đã ký)

Sư huynh Đức Nam Nguyễn – Ủy viên SDB
Sơ Carmen Lucrecia Uribe – Ủy viên FMA
Arena Cinzia – Quản lý
Filippo Servilli – Thư ký
Carlo Pellegrino – Ủy viên Hội đồng Khu vực Ý, Trung Đông và Malta
Raúl Fernández – Ủy viên Hội đồng Vùng Iberia
Stanislav Veselsky – Ủy viên Hội đồng Khu vực Trung và Đông Âu
Barbara Klose – Ủy viên Hội đồng Khu vực Trung và Tây Âu
Patrick Hinvi – Ủy viên Hội đồng Khu vực Châu Phi và Madagascar
Phillip Yu – Ủy viên Hội đồng Khu vực Đông Á và Châu Đại Dương
Antuvan David- Ủy viên Hội đồng Khu vực Nam Á
Horacio Bidarra – Ủy viên Hội đồng Khu vực Nam Mỹ
Alzira Maraes Ferreira – Vùng Consigliere Brazil
Francisco Burciaga – Ủy viên Hội đồng Khu vực Liên Mỹ
Asmirian Montilla – Ủy viên Hội đồng Khu vực Thái Bình Dương Nam Caribe
Giuseppe Cesaroni – Quản lý lưu trữ

Antonio Boccia
Điều phối viên Thế giới
Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here