Home Nguồn Liệu Sự đóng góp quý giá của Người nữ trong Gia đình Salêdiêng

Sự đóng góp quý giá của Người nữ trong Gia đình Salêdiêng

0
Sự đóng góp quý giá của Người nữ trong Gia đình Salêdiêng

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 8. Sự đóng góp quý giá của những Người nữ

Kinh nghiệm Salêdiêng của những nhóm đầu tiên và những nhóm nảy sinh sau đó và được phong phú nhờ sự đóng góp đáng kể và hiệu quả của một số người nữ.

Người ta công nhận rằng Don Bosco, trong việc thiết lập Hệ thống Dự phòng và trong việc tạo ra bầu khí gia đình vốn có tại Valdocco, đã nhận được sự đóng góp đáng kể từ Mẹ Magarita. Chúng ta cũng không thể quên Thánh Maria Domenica Mazzarello, người đã biết cách chuyển dịch sang ngôn ngữ của người nữ kinh nghiệm của Don Bosco, mang lại cho nó một bộ mặt thực tế và nguyên bản trong cả đời sống thiêng liêng cũng như hoạt động giáo dục và tông đồ, vốn là cơ nghiệp thực sự của các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Các Nữ Chí Nguyện Don Bosco đầu tiên, được hướng dẫn bởi Cha Philip Rinaldi, đã giới thiệu tính trần thế của sự thánh hiến dành cho người nữ trong Gia đình Salêdiêng: được hợp nhất với nhau bằng những ràng buộc thiêng liêng của lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, họ thực hiện sứ mệnh chung của người Salêdiêng trong bối cảnh của gia đình và nơi làm việc hàng ngày.

Khi bắt đầu gần như tất cả các nhóm mới của những người được thánh hiến trong Gia đình Salêdiêng khai sinh vào thế kỷ 20, chúng ta thấy một nhóm nhỏ các Kitô hữu, nhìn chung có hoàn cảnh khiêm tốn và đã chuyên tâm làm việc tông đồ bằng nhiều cách khác nhau, những người nuôi dưỡng một lý tưởng của đời sống thánh hiến và được hướng dẫn bởi một giám mục hoặc một linh mục Salêdiêng, đem lại sự sống và phát triển những nền tảng mới.

Trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, việc xem xét vị trí thích hợp của người nữ ở các châu lục khác nhau đã dẫn đến các nhóm của Gia đình Salêdiêng, và đặc biệt là các dòng tu, các tu hội đời nữ và các hiệp hội Salêdiêng của giáo dân để suy ngẫm về sự đánh giá đúng mức sự đóng góp của trực giác của người nữ trong thế giới của chúng ta, tuân theo các hướng dẫn đổi mới về nhiều mặt, của giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here