Home Nguồn Liệu Sự phát triển của Gia đình Salêdiêng

Sự phát triển của Gia đình Salêdiêng

0
Sự phát triển của Gia đình Salêdiêng

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 2. Sự phát triển của Gia đình Salêdiêng

Do tầm vóc như “một người vĩ đại với một đặc sủng” (ASGC 7) và như một vị thánh, Don Bosco chiếm vị trí theo một cách độc đáo trong số những người sáng lập các tu hội sống đời thánh hiến, tu trì và người đời, và của các hiệp hội giáo dân tông đồ trong Giáo hội. Trên thực tế, trước sự ngạc nhiên và biết ơn của chúng ta, hạt giống đầu tiên đó đã phát triển để trở thành một cây phát triển.

Ngoài bốn nhóm đầu tiên do ngài thành lập, nhiều nhóm khác đã được thêm vào trong suốt thế kỷ XX và vào đầu thiên niên kỷ mới. Khởi đi từ đấng sáng lập, một số người con tinh thần của ngài đã được truyền cảm hứng và hướng dẫn để mang lại sự sống ở các lục địa khác nhau và trong các bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau cho các nhóm mới, đôi khi bắt đầu với sự cộng tác của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và với sự hỗ trợ của các Cộng tác viên Salêdiêng và những người bạn trong công cuộc Salêdiêng.

Nhiều nhóm trong số này đã được chính thức công nhận là thuộc Gia đình Salêdiêng vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi có những ơn gọi cụ thể, họ nhận ra nơi Don Bosco là “Vị Sáng Lập” chung, họ cảm thấy mình đầy phấn khởi bởi tinh thần của ngài, họ sống theo những đặc điểm riêng của họ, và họ thấy mình có sứ mệnh chung là phục vụ người trẻ, người nghèo, những người đau khổ, cũng như những người chưa được truyền giáo. Các nhóm khác đang trong quá trình tiến tới một sự kết hợp có thể thành một đại Gia đình như một dấu hiệu quan trọng về sức sống lâu dài của Giáo hội.

Trong việc thực hiện công cuộc canh tân do Công đồng Vatican II thúc đẩy, ý thức về việc thuộc về Gia đình tông đồ và thiêng liêng duy nhất ngày càng gia tăng; vai trò hoạt động của các Salêdiêng đã được làm rõ, tái khẳng định Bề Trên Cả là điểm tham chiếu quan trọng; sự trao đổi giữa các nhóm đã được thúc đẩy, tiến tới một tình hiệp thông huynh đệ trường tồn và một sự chia sẻ ngày càng xác tín về cả kế hoạch đào tạo và hoạt động truyền giáo.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here