Sample Category Title

Cha Angel, kế vị thứ 10 của Don Bosco

Cha Ángel Fernández Artime là Bề Trên Cả của Tu hội Salêdiêng. Ngài được bầu chọn vào ngày 25 tháng 3 năm 2014 trong Tổng Tu nghị 27, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Sáu năm sau, Ngài tiếp tục được TTN 28 bầu chọn làm BTC với nhiệm kỳ 6 năm (2020-2026).

Cha Artime sinh ngày 21/08/1960 tại Cozón-Luanco, Asturias, Tây Ban Nha; Ngài tuyên khấn lần đầu vào ngày 03/09/1978, tuyên khấn trọn đời vào ngày 17/06/1984 tại Santiago de Compostela, và được thụ phong linh mục vào ngày 04/07/1987, tại León.

Ngài tốt nghiệp cử nhân Thần học Mục vụ và thạc sĩ chuyên ngành Triết học và Sư phạm. Ngài là Cố vấn Mục vụ Giới trẻ, Giám đốc Trường tại Ourense, thành viên của Ban Cố vấn và Phó Giám tỉnh, và trở thành Giám tỉnh từ 2000 đến 2006.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

"Xin cho tôi các linh hồn, con mọi sự khác xin cứ lấy đi."

Thánh Gioan Bosco

(1815-1888)