Home Nguồn Liệu Trao đổi quà tặng giữa các Nhóm trong Gia đình Salêdiêng

Trao đổi quà tặng giữa các Nhóm trong Gia đình Salêdiêng

0
Trao đổi quà tặng giữa các Nhóm trong Gia đình Salêdiêng

GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG TRONG GIÁO HỘI

Khoản 10. Trao đổi quà tặng

Là những người thừa kế đặc sủng và tinh thần Salêdiêng, các nhóm cùng nhau thiết lập một mối quan hệ rất chặt chẽ để mỗi nhóm thể hiện căn tính của mình trong Gia đình Salêdiêng, nhưng không phải là không liên quan đến những nhóm khác. Thật vậy, gia nhập một nhóm vì ơn gọi cụ thể có nghĩa là tham gia vào toàn thể Gia đình; nó giống như thể mỗi người cảm thấy được giao phó cho những người khác trong một mối quan hệ tương hỗ.

Sau đó, các thành viên khác nhau giúp Gia đình sống trọn vẹn các ân sủng và giá trị bởi vì trong các nhóm khác nhau, người ta có thể thấy được sự nhấn mạnh về các đặc điểm thiêng liêng cụ thể là gia sản chung, và vì lý do này không thể thiếu trong trái tim của bất kỳ người Salêdiêng nào. Sự hiệp thông của Gia đình đặt những thứ này vào quyền sử dụng của mọi người.

Tất cả những điều này là vì lợi ích của sứ mệnh bởi nó có thể thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả hơn việc phát triển con người và giáo dục Kitô cho những người trẻ, những người nghèo, những người bệnh và những dân tộc chưa được phúc âm hóa.

Lịch sử tương đối ngắn của Gia đình Salêdiêng chứng tỏ rằng nếu không có sự hiệp thông thực sự, thì kế hoạch của Don Bosco có nguy cơ bị mất công dụng dần dần thậm chí đến mức không trung thành với kế hoạch đó. Sự thừa nhận rằng không có những người khác, các thành viên của một nhóm cụ thể không thể là chính họ – một nhận thức cần được trau dồi bởi tất cả – truyền cảm hứng cho những biểu hiện phù hợp và thái độ thực tế.

Gia đình Salêdiêng Don Bosco
The Salesian Family of Don Bosco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here